Verksamhetsnamn: Isola Bella AB
Juridiskt namn: Isola Bella AB
Besöksadress: Södra Kyrkogatan 20, 621 56 Visby
Juridisk adress: Södra Kyrkogatan 20, 621 56 Visby
Org.nr: 556962-6756
Tel. 0498-218787
E-post: neno@isolabella.se